Oslikani Namjestaj Stele Sikic

Stela Šikić živi i radi u Zagrebu gdje je i rođena. Završila je povijest umjetnosti i komparativnu književnost. Nakon višegodišnjeg boravka u New Yorku i Kopenhagenu vratila se u rodni grad. Bavi se make-upom namještaja na kojemu intervenira bojama.
Namještaj oslikava akrilnim bojama. Plohe namještaja oživljava mrežom ornamenata. Mitska bića uranja u more biljnih motiva. Stanovnike srednjovjekovnih bestijarija skladno slaže uz stvarne. Florealne motive geometrizira stvarajući ritmičke uzorke novoga, postmodernističkoga folklora. Stare forme reciklira sublimirajući ih svojom nadarenošću. Udahnjuje im novu dušu, pretvara ih u umjetnička djela.

about me